Jaarlijks wordt in en door de gemeente Haaren de nationale Boomfeestdag georganiseerd in samenwerking met Boomkwekerij M. van den Oever. De gemeente bestaat momenteel uit vier dorpen: Haaren (dorp), Helvoirt, Esch en Biezenmortel. Ieder jaar wordt het evenement in roulerend schema op de verschillende basisscholen van de dorpen georganiseerd.

Alle kinderen van de basisschool Willibrordus in Esch namen op woensdag 14 maart deel aan de nationale boomfeestdag. Voor de kinderen was een leuk en leerzaam programma in elkaar gezet. In de klas werd een workshop gegeven over het belang van bijen. De kinderen mochten roulerend helpen bij het in elkaar zetten van een groot insectenhotel. In de derde workshop werd een natuurwandeling met gidsen van de natuurvereniging georganiseerd, aansluitend mochten de kinderen zelf boompjes aanplanten in het nieuw ontwikkelde gebied ‘Beekdal’.

Tevens was het mogelijk om een kijkje te nemen in de mobiele groenxylotheek die is ontwikkeld is voor educatieve inzet, groenbewustzijn in het algemeen en bewonersparticipatie in een provinciaal traject in samenwerking met Greenport Midden Brabant.

IMG_4942

De school is gevestigd aan de rand van de bebouwing in Esch, tegen het beekdal van de Essche Stroom. Het ‘Beekdal’ zelf was voorheen een gebied met weilanden en wordt nu ontwikkeld tot een plek om te recreëren. Het wordt een water-ontdekplek met kikkerpoelen, heuvels, boomstammen en een tribune bestaande uit natuurlijke trappen. In het gebied wordt een wandelpad aangelegd en de natuur kan zich op een goede wijze ontwikkelen. De waterpoelen vormen een ideale habitat voor kikkers, padden en salamanders. Aan de andere kant van de Esche stroom  is een nieuw haventje met aanlegsteiger aangelegd.

Rond het middaguur onthulde watergraaf Peter Glas van waterschap de Dommel, de Haarense wethouder Eric van de Dungen samen met Séline Witlox(10) de nieuwe Kikkertuin waarvan Séline de naam mocht bedenken. Het mede op deze dag gerealiseerde insectenhotel heeft een mooie plaats gekregen in het gebied en vlakbij de school. Het gehele gebied is ontwikkeld door Waterschap de Dommel en wordt op 5 mei met een feest officieel geopend.

Gemeente Haaren (organisatie), bijenvereniging St. Ambrosius (workshop bijen), natuurvereniging LNMH (natuurwandeling), hobbyclub Samen Bezig(insectenhotel) en Boomkwekerij M. van den Oever (o.a. Groenxylotheek) hebben de activiteiten voor de kinderen mede begeleid. Daarbij hebben Waterschap de Dommel, Arcadis en firma van den Boomen als ontwikkelaar van het gebied deze leerzame dag op actieve wijze ondersteund.

De nieuwe water-ontdekplek (kikkertuin) en de haven wordt een prachtig gebied, waarbij verschillende functies samenkomen. Functies als educatie voor kinderen van de basisschool, recreatie voor wandelaars, beweging, natuurontwikkeling en ontmoeting komen samen  in dit nieuw ontwikkelde gebied. Het project wordt in goede samenwerking met diverse instanties gerealiseerd en draagt direct bij aan de doelstellingen van NL-Greenlabel.

 

Boomfeestdag