Klimaatverandering en vergroening voeren de boventoon in Den Haag. Minister van Nieuwenhuizen stelt vanuit Den Haag € 300 mln beschikbaar en gemeentes, provincies en waterschappen beloven samen nog eens zo’n bedrag. We zijn blij: het vergroeningsbudget om Nederland meer leefbaar en klimaatadaptief te maken, is nu aanwezig! Het ‘waarom’ en ‘waarmee’ is hiermee ingevuld. Blijft over specifiek per gemeente, provincie en waterschap de vraag: “Hoe dan?”. 

Dé belangrijkste vraag
“Welke maatregelen met welk groenassortiment hebben in onze omgeving het grootste effect?” Boomkwekerij M. van den Oever helpt graag dit vraagstuk uit te werken met haar Green Life™ Programma en bijbehorende specialisten. Dit programma helpt opdrachtgevers (o.a. gemeentes, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, etc.) relevante en belangrijke ‘Leefwerelden’ binnen haar werkgebied sterk te optimaliseren richting eindgebruikers (mens en dier) met een passende groeninvulling. We werken telkens vanuit omgeving, eindgebruikers, gewenste groeneffecten (integratieassen), de juiste boomkeuzes en dan het optimale begeleidende groen in struiken en onderbeplanting.

 

 

Visievorming: hoe gaan we te werk?

 1. Op de eerste plaats bepalen we samen welke specifieke leefwerelden het meest interessant zijn om aan te pakken. Deze keuze kan afhangen van gebruikerskeuzes (wie zijn straks de gewenste eindgebruikers?), klimaatkeuzes, economische keuzes, welzijnskeuzes en/of ecologische keuzes. Denk bijvoorbeeld aan leefwerelden zoals: bedrijventerreinen, parkeerplaatsen, speelplekken, hoofdwinkelstraten, buitengebieden, rivieroevers, parken, te vernieuwen woonwijken etc.
 2. Met een workshop Green Life™ Visioning (NL: GroenZICHT) samen met bestuur en/of directie inclusief operationele verantwoordelijken, maken we een keuze van de meest aantrekkelijke leefwerelden. In deze workshop wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de zogenaamde ecosysteem-diensten van groen en vooral van volwassen bomen, die wij als M. van den Oever de XLwaardes van groen noemen.Zie hier bijvoorbeeld een kort filmpje: “De waarde van bomen”, dat o.a. gebruikt zal worden in de GroenZICHT workshop: https://youtu.be/fuz8IsvduKM
 3. We brengen voor de opdrachtgever in kaart middels onze Green Life™ Scan inclusief bijbehorende fotografie, wat de sterkten en zwakten zijn van de Ist situatie (huidige situatie) van deze gekozen leefwerelden binnen gemeente, provincie of waterschapsgrenzen!
  Oisterwijk, NL: Recreatief groen | Openbare basisschool de Kikkenduut
  Ist situatie Recreatief groen | Openbare basisschool de Kikkenduut

   

 4. We maken met onze groenspecialisten en een integraal adviesteam bestaande uit een industrieel ontwerper, een sociaal interactie specialist en een gebruikersspecialist een aantal visualisaties van de Soll situatie (gewenste situatie) per gekozen leefwereld. Hierin staan groen assortimentskeuzes centraal en verbeteringen op alle belangrijke integratieassen zoals: klimaat, veiligheid, welzijn, duurzaamheid, aantrekkelijkheid, inrichtingsmateriaalgebruik,  infrastructuur etc. etc. Uw eigen specialisten krijgen tussentijds de mogelijkheid enkele malen feedback te leveren op de gepresenteerde visualisaties.
  Deze visualisaties schetsen duidelijk hoe de toekomstige leefomgevingen eruit zullen zien en welke verbeteringen hierin gerealiseerd worden.
 5. Eindpresentatie van uw nieuwe visie op groen: GroenZICHT op Gemeente, Waterschap, Bedrijventerrein, Zorgcentrum, Scholengemeenschap XYZ. 
  Zonder deze visie geen ambitie en de mogelijkheid om krachten te bundelen van en samenwerking te versterken tussen integrale afdelingen binnen de opdrachtgever. Met GroenZICHT heeft de opdrachtgever tevens de tools en visualisaties in handen om een ‘groenverandertraject’ vanuit directie en/of bestuursniveau op te starten naar stakeholders zoals medewerkers, burgers en/of bedrijven/instellingen.
  Bovendien wordt er een eerste inschatting gemaakt van benodigde budgetten per jaar en een stappenplan om GroenZICHT te kunnen realiseren!

Meer informatie over GroenZICHT

Wilt u meer informatie over onze Green Life™ Visioning  of GroenZICHT aanpak schrijf u dan hier in:

 

 

Bekijk hier een van onze presentaties en onze werkwijze om vergroening & klimaatadaptatie samen beter te doen op bestuurlijk en gemeentelijk niveau | 7 DO’s: https://goo.gl/USCYKj

 

Hoofddorp, NL: Productief groen | Duurzaamste bedrijvenpark van NL, Park2020
Soll situatie Productief groen | Duurzaamste bedrijvenpark van NL, Park2020