Bedankt voor uw vertrouwen in 2017! Wij zien u graag weer terug in dit nieuwe jaar. Wij wensen u een groen, gezond en voorspoedig 2018 met goede zaken!
Medewerkers en directie Boomkwekerij M. van den Oever.

Leefwereldverbeteraars_aankondiging_nieuwjaar