Als ambassadeur van 100% duurzaamheid levert M. van den Oever haar bijdrage, niet alleen door het onlangs behalen van CO2-Prestatieladder trede 3 maar vooral ook teelttechnisch.

Onze vrijgekomen kavels krijgen een jaar ‘sabbatical’ eer we ze weer inplanten. In dat rust jaar wordt er groenbemester toegepast om het bodemleven weer te optimaliseren. Maar ook bestuivingsinsecten maken hier dankbaar gebruik van, zie video!
Zo nu weet u waar M. van den Oever de honing vandaan haalt 😉!