Op 4 oktober 2017 is boomkwekerij M. van den Oever als eerste grote boomkwekerij van Nederland officieel gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. Volgens Directeur Marwin Dekkers benadrukt M. van den Oever hiermee hoe serieus ze haar eigen missie neemt als ‘Leefwereldverbeteraar’. “Als voortrekker in de branche van een duurzame teelt en een vernieuwende en natuurlijke groenaanpak bij klanten, kan het niet anders dat je het in eigen huis ook voor elkaar moet hebben.” De officiële certificering is hier gepubliceerd op de website van de stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) die de ladder beheert en verder ontwikkelt. 

Opdrachtgevers steeds milieubewuster
Binnen de CO2-prestatieladder is bij M. van den Oever een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van alle aanwezige machines en de huidige uitstoot van CO2 is op bedrijfsniveau berekend. Boomkwekerij M. van den Oever heeft een verbeterplan opgesteld, waarin is vastgelegd op welke wijze de CO2 uitstoot verder wordt gereduceerd. Er wordt bijvoorbeeld ingezet op een verlaging van de CO2 uitstoot van bedrijfsactiviteiten en uitgaand transport. Er zijn steeds meer opdrachtgevers in de aannemerij en de overheid die leveranciers juist selecteren of extra waarderen door een duidelijk en meetbaar MVO en duurzaam beleid. Of zelfs door de integrale CO2-footprint in een keten van leveranciers van een totaalontwerp inclusief groen zo laag mogelijk te houden.

De CO2-prestatieladder als instrument
De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten voor klanten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en de inzet van  duurzame energie. Bij de ontwikkeling van de CO2-prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten: maximale gerichtheid op eigen initiatief, het realiseren van praktische resultaten in de keten en het stimuleren van innovaties ten aanzien van daadwerkelijke CO2-reductie.

Status CO2-prestatieladder en andere inspanningen
Naast het reduceren van de CO2 uitstoot hecht M. van den Oever veel waarde aan het kweken van gezonde en kwalitatief goede bomen, die middels de meest milieuvriendelijke teeltmethodes worden gekweekt. In onze duurzame kweekmethode maken we gebruik van de natuur en investeren actief in het verbreden van de biodiversiteit op onze boomkwekerij. Hiervoor werken we met onder andere insectenhotels, bijenkasten, nestkastjes en we zaaien lege stroken in met bloemenmengsels die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.
We zijn reeds gecertificeerd voor Milieukeur, ISO 9001 en het NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort met een A+ status.

20160914_144957