Sinds 1 september 2016 is Marwin Dekkers de nieuwe algemeen directeur van Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen B.V. De afgelopen jaren heeft directeur Bert van Hintum gewerkt aan het versterken van de interne organisatie. Dekkers’ taak is erop gericht een nieuwe boost te geven aan marketing en sales.

Innovatiespecialist

Dekkers werkt samen met adjunct-directeur Arie Idema aan het verbeteren van de marktgerichtheid van de organisatie en het ontwikkelen van nieuwe handelskanalen in binnen- en buitenland (o.a. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland). ‘We blijven ook investeren in innovatie in plantmateriaal, duurzaam kweken en leefwereldverbeteraar-concepten’, aldus Dekkers. ‘Dat heeft M. van den Oever de afgelopen 225 jaar gedaan en daarmee hoort het bedrijf ook thuis in de top vijf boomkwekerijen van Nederland.’ De nieuwe directeur heeft het stimuleren van innovatie tot zijn specialisme gemaakt. ‘Ik wil vooral ook intensiever samenwerken met leveranciers, groenbedrijven en onderwijsinstellingen, om tot  kennistransfer en toegevoegde waarde te komen’, aldus Dekkers.

Slagvaardige organisatie

Dekkers’ voorganger Bert van Hintum werkte de afgelopen paar jaar vooral  aan een herstructurering. Het resultaat is een slanke, slagvaardige organisatie met  de juiste kennis en kunde om de groeiende markt te kunnen bedienen. ‘Omdat M. van den Oever ondertussen bleef investeren in aanplant en verjonging van de percelen, staan alle lichten nu op groen voor een nieuwe fase’, aldus Van Hintum.

Jarenlange ervaring

Dekkers brengt ruime sales- en marketingervaring mee op het gebied van technische en duurzame producten en services in binnen- en buitenland. Bovendien heeft hij de ontwerpfases en marketing begeleid van diverse nieuwbouwprojecten, waarbij groeninrichting essentieel was. De laatste acht jaar was Dekkers werkzaam in agro en retail. Hij sloeg via online handel een directe brug tussen agro-aanbieders en –afnemers, zowel in de professionele als de consumenten markt.

Continuïteit

Bert van Hintum blijft tot en met december 2016 werkzaam als directeur bij M. van den Oever om de overgang met de nieuwe directeur zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Ook daarna blijft hij betrokken bij M. van den Oever. In  2017 gaat hij een toezichthoudende rol vervullen binnen de organisatie. ‘Op die manier kunnen we ook in de toekomst de kennis en kunde van Van Hintum benutten’, aldus adjunct-directeur Arie Idema.