Als kraamkamer van groen Nederland en EU willen we graag de aandacht vestigen op deze recente videoboodschap van Greta Thunberg

Helaas klopt haar stelling ook in onze eigen park-, plein- en wijkprojecten: van een budget van 100% wordt aan het einde slechts 2% aan groen gespendeerd … vaak ook nog onder zware prijsconcurrentie, wat nooit leidt tot de beste duurzaamheid in teelt en aanvoer, XL-groenwaarde en goede groeistart in uw leefomgeving.

Terwijl we weten dat groen 45-55% van een betere Leefwereld bepaalt!

M. van den Oever denkt graag met u mee aan de voorzijde voor meer kwaliteit en lagere kosten in de gebruiksfase:
zie voor meer info www.vergroen.nu en vraag naar ons Green Life™ Programma en onze ClimateTrees™  en CleanAir™ groenoplossingen.