Privacybeleid

Boomkwekerij M. van den Oever respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.Wij gebruiken je gegevens alleen voor de diensten waar je om gevraagd hebt.

Wie zijn wij?

Boomkwekerij M. van den Oever is gevestigd te Haaren onder KvK nummer: 16039470. Boomkwekerij M. van den Oever is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met info@mvandenoever.nl of telefonisch via +31(0)411-62 19 64.

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken je persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming hebben verkregen.

Boomkwekerij M. van den Oever verkoopt uw gegevens niet 

Boomkwekerij M. van den Oever zal je persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software-experts). Boomkwekerij M. vanden Oever zal deze partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging & Bewaartermijn 

Boomkwekerij M. van den Oever neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Boomkwekerij M. van den Oever bewaart persoonsgegevens niet langer dan de voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. (Zie ook ons cookiebeleid).

Cookies 

Je moet de privacyverklaring van derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Boomkwekerij M. van den Oever heeft geen controle over de activiteiten van derden. Bij een bezoek van onze website of bij gebruik van sommige producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en tijd van je bezoek.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven (Google) om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet jouw naam, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek (aan deze of andere websites) om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klik dan op deze link. Als je cookies wilt uitschakelen, kan dat via onze cookieverklaring of via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browser van betreffende websites.

Rechten van betrokkene 

Als relatie van Boomkwekerij M. van den Oever heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Rechten 

Je kunt je beroepen op de volgende rechten:

  • Recht op het inzien van je gegevens;
  • Recht op het verwijderen van je gegevens;
  • Recht op het aanpassen van je gegevens;
  • Recht op het bezwaar maken op de verwerking van je gegevens;
  • Recht om je gegevens over te dragen;
  • Recht op het intrekken van de verleende toestemming;
  • Recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wanneer u zich wil beroepen op een of meerdere rechten, kan er contact worden opgenomen met Boomkwekerij M. van den Oever via info@mvandenoever.nl of telefonisch via +31(0)411-62 19 64.

Filters

Oplossing
Oplossing
Groeiplaatscondities
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Groeiwijze
Bloeikleur
Bloeikleur
Volwassen hoogte
Volwassen hoogte