Parken

Parken vullen een steeds belangrijkere rol in stedelijk gebied. Een plaats waar ruimte is om te ontspannen, te sporten, te ontmoeten, te mediteren, te zonnen en te spelen.

Parken worden vaak de groene long van de stad genoemd. Het draagt positief bij aan de luchtkwaliteit en leefbaarheid van de stad.

In parken is meer ruimte voor de groei van bomen en zijn er minder beperkingen. Soorten die hoger en breder worden en ook soorten die een groeiplaats wensen zonder verharding kunnen in parken aangeplant worden. Deze bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. Voorbeelden van échte parkbomen zijn Pterocarya fraxinifolia (Gewone Vleugelnoot), Tilia europaea (Koningslinde), Platanus orientalis (Oosterse plataan) of Quercus palustris (Moeraseik).

Omdat parken jaarrond bezocht worden is het van belang een diversiteit aan beplanting te kiezen die elk seizoen aantrekkelijk zijn. Denk hierbij aan bloei of herfstkleuren die voor spektakel zorgen. Wintergroene heesters bieden structuur.

In parken zijn de mogelijkheden eindeloos. In grotere steden zijn de groeiomstandigheden vaak mild in de winter en warm in de zomer, waardoor bomen uit zuidelijke streken of afkomstig uit een landklimaat zeer geschikt zijn. Voorbeelden zijn Phellodendron amurense (Kurkboom) of Fraxinus pennsylvanica (Zanchte Es).

Eetbare soorten als Coryllus avellana (Hazelaar), Castania sativa (Tamme Kastanje) of Mespilus germanica (Mispel) kunnen in parken voor extra beleving zorgen.

Afhankelijk van de situatie kunnen meerdere soorten geschikt zijn. Neem daarom contact op voor advies en bel met 0411-621964.

Beplanting voor deze toepassing