Fijnstofreductie


Bomen kunnen een grote bijdrage leveren aan de reductie van fijnstof of aan de negatieve gevolgen ervan. Echter, iedere boom is anders en neemt andere stoffen op. Loofbomen nemen het meest efficiënt stikstofoxide en ozon op en naaldbomen zijn dan weer geschikter voor de opname van de fijne stofdeeltjes.

Naaldbomen
Naalbomen zijn bij uitstek geschikt voor het afvangen van fijnstof. De kleine stofdeeltjes blijven aan de naalden zitten en worden dan weer afgevoerd door neerslag. Daarnaast hebben naaldbomen als voordeel dat ze ook in de winter groen blijven en dan dus ook bijdragen aan de reductie van fijnstof.

Loofbomen
Waar naaldbomen geschikt zijn voor het afvangen van het fijnstof zelf, pakken loofbomen de gevolgen van fijnstof aan. De bladeren nemen via de huidmondjes effectief gasvormige verontreinigingen uit de lucht op. Vooral in de zomer ozon ontstaan door de combinatie van hitte, vluchtige organische stoffen en stikstofoxide. Deze zogenaamde zomersmog veroorzaakt aantoonbare schade aan de gezondheid. De geselecteerde loofbomen zijn geschikt voor het verminderen van dit type smog in de stedelijke omgeving.

Beplanting voor deze toepassing