M. van den Oever laat zich CO-2 prestatieladder certificeren

Oriëntatie op de markt

M. van den Oever heeft zich ten doel gesteld continu voorop te lopen in een duurzame werkwijze. Sinds kort hebben we als ‘Leefwereldverbeteraars©’ besloten om zelf ook het goede voorbeeld te geven en als één van de eerste boomkwekerijen hoog te gaan scoren op de CO2-prestatieladder.

Algemeen Directeur Marwin Dekkers verklaart: “Wij merken als M. van den Oever dat steeds meer van onze klanten zich richten op een meer maatschappelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Niet alleen de overheid, maar juist ook het bedrijfsleven ziet het als een verplichting, onze aarde en haar natuurlijke hulpbronnen beschikbaar te houden voor de generaties na ons. Zodat die straks nog steeds in hun behoeften kunnen voorzien.”

Investeren in onze toekomst

M. van den Oever  ziet het als haar missie  te investeren in de toekomst om bij te dragen aan het groener maken van onze leefwereld. Een groenere wereld is een betere wereld. Bovendien dragen meer bomen in onze leefomgeving direct bij aan het omzetten van schadelijk CO2 in de lucht naar zuurstof. M. van den Oever ziet levende bomen als een van de betere ‘alternatieve’ duurzame energiebronnen, omdat ze gedurende  hun leven de beste CO2-reductie garanderen.

De CO2-prestatieladder als instrument

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten voor klanten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en de inzet van  duurzame energie.  Bij de ontwikkeling van de CO2-prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten: maximale gerichtheid op eigen initiatief en het realiseren van praktische resultaten en innovaties ten aanzien van daadwerkelijke CO2-reductie.

Status CO2-prestatieladder

Inmiddels is versie 3.0 van de CO2-prestatieladder ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO.nl). Daarin is de ladder breder toepasbaar geworden voor alle  sectoren. Er is groeiende waardering in het buitenland voor de CO2-prestatieladder als middel dat harder is en meer groeimogelijkheden heeft in vergelijking met andere initiatieven zoals bijvoorbeeld  het Carbon Disclosure Project. Naast de introductie van de CO2-prestatieladder  nu, is M. van den Oever reeds duurzaam gecertificeerd voor: Milieukeur, NL Greenlabel A status, ISO 9001 en ISO 26000.

Filters

Oplossing
Oplossing
Groeiplaatscondities
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Groeiwijze
Bloeikleur
Bloeikleur
Volwassen hoogte
Volwassen hoogte